Благодарим Ви, че ни избрахте!

Уважаеми преподаватели, ученици и колеги, Вие се намирате в официалния интерактивен интернет сайт на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - www.martilen.bg, където можете да разгледате нашия Каталог за учебната 2017/2018г., както и нашите електронни учебници в секция Е-учебници. Тук ще откриете около 50 заглавия, които изцяло покриват задължителните учебни програми по учебните планове, одобрени от Министерство на Образованието и Науката, както и заглавия, съобразени с програмите на фондация "Junior achievement"

Изданията, които предлагаме са в областта на Счетоводството, Правото, Икономикса, Икономиката, Маркетинга, Мениджмънта, Финансите, Статистиката, Митниците, Информатиката, Бизнес комуникациите и други. Тук ще откриете новите ни интерактивни учебни помагала и е-учебници! Освен тук, всички учебници на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да намерите и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com.


000ss1

КАТАЛОГ 2017/2018 - виж тук!


05-sbornik obshta teioriq statistika
osnschet1
02-predpriemachestvo menidjmant221
bizneskomunikacii 2015221
Operativenmenidjmunt221
         
bakovo delo221 ikonomika221 finansi221 schetovodnist marketingireklama2.jpg


20171012 115531A