Благодарим Ви, че ни избрахте!

Уважаеми преподаватели, ученици и колеги, Вие се намирате в официалния интерактивен интернет сайт на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - www.martilen.bg, където можете да разгледате нашия КАТАЛОГ за учебната 2018 / 2019г., както и нашите Електронни издания в секция Е-издания.
Тук ще откриете отново около 50 заглавия и приложения, които покриват задължителните учебни програми и планове, както и заглавия съобразени с програмите на "Junior Achievement" в областта на:
Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга И РЕКЛАМАТА, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА и други.
О
свен тук, всички издания на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да намерите и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com.
 

Целият екип на "МАРТИЛЕН" Ви пожелава ползотворна работа с нашите издания и успешна учебна година!


korica2018 19

КАТАЛОГ 2018 / 2019г.- виж повече

 
 http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2016/ikonmeni21.png     http://www.martilen.com/martilen/images/stories/Katalog/02-predpriemachestvo_menidjmant.jpg     http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png     http://www.martilen.com/images/stories/Kat2016/ikonomika17.png

http://www.martilen.com/martilen/images/stories/Katalog/makroikonomika.jpg     Prilojenie stat metodi 165x245mm (1)     http://martilen.bg/images/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/makroikonomika-interaktivna.jpg      http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2016/kofsi.png


http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2016/ikpre31.png     http://martilen.bg/images/uchebnici2016/osnschet1.png     http://martilen.bg/images/uchebnici2016/4.jpg     http://www.martilen.com/martilen/images/stories/Katalog/finansi2011.jpg