Всички нови учебници на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да разгледате подробно в секция КАТАЛОГ 2017/2018 г. или в секция УЧЕБНИЦИ, както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com

Нови Издания 2018/2019:

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 8. КЛАС 

Predpriemachestvo8 200x285mmNEW

Издание от 2018г.

Автор:Кирил Тодоров

Цена: 12лв.

 

 

ИКОНОМИКА 10. КЛАС

Ikonomika10 200x285mmNEW

 

Издание от 2018г.

Авторски колектив, под отговорната редакция на Цонка Лалева

Цена: 12лв.

 

 

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

BisnesKomunikacii 200x285mmNEW

Издание от 2018г.

Автор: Емилия Шарeнска

Цена: 12 лв.

 

 

 

СБОРНИК ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

Sbornik bankovo sche 165x245NEW

Издание от 2018г.

Автор: Йордана Стамберова-Стоянова

Цена: 10 лв.

 

 

  ИКОНОМИКА -
  ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

ИКОНОМИКА
  Издание от 2017 г.
  Автор: Цонка Лалева
 
Цена: 12.00 лв.
 

  ФИНАНСИ -
  ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ

ФИНАНСИ

 
Издание от 2017 г.  
  Автори: Донка Бинева и Татяна Миткова
  Цена: 12.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3
СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 3
 Издание от 2017 г.
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 4

 Издание от 2017 г. 
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.

 
ИЗДАНИЯ 2016/2017 г.

  СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Издание от 2016 г.
  Автор: Светла Павлова   
  Цена: 12.00 лв.

 

  
  СТОКОЗНАНИЕ
СТОКОЗНАНИЕ
  Издание от 2016г .  
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 1
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - НОВО!
  Издание от 2016 г.
  Автор: Николай Щерев
  Цена: 11.00 лв.