Всички издания и приложения на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН, заедно с подробното им съдържание, може да разгледате в секция ИЗДАНИЯ - КАТАЛОГ 2019/2020, както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com.

НОВИ ИЗДАНИЯ

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТОhttp://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/ikonomika_na_predpiatieto_web.jpg
Ново издание от 2019 г.
Автори: Димитър Дончев и Николай Щерев
Цена: 12.00 лв.


БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/budjetno_schetovodstvo_web.jpg
Ново издание от 2019 г.
Автор: Светла Павлова
Цена: 12.00 лв.


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8.КЛАС
http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png
 ИКОНОМИКА - 10.КЛАС
http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png
Ново издание от 2019 г.
Автор: КИРИЛ ТОДОРОВ
Цена: 12.00 лв.
Ново издание от 2019 г.
Автори: ЦОНКА ЛАЛЕВА и МИЛЕНА ПЪРВАНОВА
Цена: 12.00 лв.


 ТЪРГОВСКО ПРАВО
ТЪРГОВСКО ПРАВО

 
ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
IkonomicheskaInformatika WEB
Ново издание от 2019 г.
Автори: Георги Стефанов и Христо Дочев
Цена: 14.00 лв.
Ново издание от 2019 г.
Автори: Деан Василев и Борис Георгиев
Цена: 15.00 лв.


БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png
Издание от 2018 г.
Автори:
Емилия Шарeнска и Милка Ризова
Цена: 12.00 лв.
СБОРНИ
К ПО
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

Sbornik bankovo sche 165x245NEW

Издание от 2018 г.
Автор:
Йордана Стамберова-Стоянова
Цена: 12.00 лв.


 ИКОНОМИКА
 ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
ИКОНОМИКА
 Издание от 2018 г.
 Автор: Цонка Лалева
 Цена: 12.00 лв.


ФИНИНСИ 
ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ 

ФИНАНСИ

  Автори: 
Донка Бинева и Татяна Миткова 
  Цена: 12.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО
 СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 3
 Автори:
 Йордана Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.


СЧЕТОВОДСТВО 
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4 

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 4

 Автори: 
Йордана Стамберова и Богдана Костадинова 
 
Цена: 10.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Автор: Светла Павлова   
 Цена: 12.00 лв.

СТОКОЗНАНИЕ 
СТОКОЗНАНИЕ
  Автор: Ангелина Габровска 
  Цена: 12.00 лв. 

 
 МАРКЕТИНГ -
 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 1

МАРКЕТИНГ - ЧАСТ 1
 Автор: Николай Щерев
 Цена: 11.00 лв.РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
  Автор: Гергана Деренцева 
  Цена: 8.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО
 СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 1

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ     
 Автори:
 Богдана Костадинова и Йордана Стамберова
 Цена: 10.00 лв.

СЧЕТОВОДСТВО 
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 2 

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ

  Автор: Минка Господинова 
  Цена: 10.00 лв. 


 
 ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ  
 Цена: 12.00 лв.


 
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
  МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

  Автор: Момчил Антов 

  Цена: 14.00 лв. 


 РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ( УТФ )
РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 Автори: Колектив
 Цена: 14.00 лв.

 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ 
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
  Автори: 
Емилия Шаренска и Милка Ризова 
  Цена: 12.00 лв.
 
 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА С
 ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Автор: Ангелина Габровска
 Цена: 12.00 лв.


МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО 
СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS 
МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
  Автори: 
Мита Георгиева и Магдалена Каменарова 
  Цена: 12.00 лв.
 

 
 МАКРОИКОНОМИКА
 ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО МАКРОИКОНОМИКА

 Автори:
 Мирослав Тодоров и Светлана Манаскова
 Цена: 12.00 лв.

МЕНИДЖМЪНТ 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 
МЕНИДЖМЪНТ - ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
  Автор: Димитър Дончев 
  Цена: 12.00 лв.
 


 
 КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО -
 СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОФСИ)
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
 Автор: Албена Костова
 Цена: 12.00 лв.


ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ. 
  ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ. 
ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ. ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ.
  Автор: Людмил Георгиев 
  Цена: 8.00 лв. 


  ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
 
Автори: Биляна Койчева и Ани Главчева
  Цена: 11.00 лв.


ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  Автор: Николина Георгиева 
  Цена: 14.00 лв. 


 СТОКОЗНАНИЕ  
 
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ТЪРГОВИЯТА 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

  Автор: Ваня Димитрова 
  Цена: 10.00 лв. 


 БАНКОВО ДЕЛО
БАНКОВО ДЕЛО
 Автори: Радко Радков и Даниела Манчева  
 Цена: 14.00 лв.


 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ 
 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

  Автор: Цонка Лалева 
  Цена: 10.00 лв. 


 ПАРИЧНО КРЕДИТНИ
 ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

 Автори: Радко Радков и Даниела Манчева 
 Цена: 12.00 лв.


 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА 
 ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
  Автори: Радко Радков и Даниела Манчева 
  Цена: 10.00 лв. 


 СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11-ТИ КЛАС
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО - 11 КЛАС
 Автори: 
 Даниела Манчева и Диана Стоянова 
 Цена: 14.00 лв.


   СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО 
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12-ТИ КЛАС 
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО - 12 КЛАС

  Автори: 
Даниела Манчева и Диана Стоянова 
  Цена: 14.00 лв. 


 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ)
 Автор: Анета Зашева 
 Цена: 12.00 лв.


 МИКРОИКОНОМИКА - С ПРИЛОЖЕНИЕ 
СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 
МИКРОИКОНОМИКА
  Автор: Методи Кънев 
  Цена: 12.00 лв. 


 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 2
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Автори: Колектив 
 
 Цена: 12.00 лв.


 ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 
  ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ 
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 Автор: Любен Петров 
 Цена: 12.00 лв. 


 ОСНОВИ НА ПРАВОТО - С ПРИЛОЖЕНИЕ -
 ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И УПРАЖНЕНИЯ
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
 Автори: Георги Стефанов и Колектив 
 Цена: 12.00 лв.


 СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 Автор: Светла Павлова 
 Цена: 12.00 лв. 


 ФИНАНСИ
 ПУБЛИЧНИ, КОРПОРАТИВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ
ФИНАНСИ

 Автори: Колектив
 Цена: 12.00 лв.ИКОНОМИКА 
ИКОНОМИКА
 Автор: Цонка Лалева 
 Цена: 10.00 лв. 


 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2  
 
Автори: МИТА ГЕОРГИЕВА,
 Николай Щерев, Вера Петканчин  
 Цена: 10.00 лв.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК 
 ( С ПРИЛОЖЕН ДИСК - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ )
 
  АВТОР: КИРИЛ ТОДОРОВ 
 Цена: 12.00 лв.