В КАТАЛОГА на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН за учебната 2017/2018 г. Вие ще откриете отново около 50 заглавия, които изцяло покриват задължителните учебни програми по учебните планове, одобрени от Министерство на  Образованието и Науката, както и заглавия, съобразени с програмите на фондация "Junior Achievement", в областта на:
Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга, Финансите, Статистиката, ТЪРГОВИЯТА, Бизнескомуникациите, Информатиката, Мениджмънта, Икономикса, Митниците и други.