makroikonomika-interaktivna

Тетрадката е комплектована с интернет сайт,
вижте секция - е-учебници, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ.

Koricaprezentaciiii

 

Автори: Мирослав Тодоров, Светлана Манаскова

Приложените материали в "Макроикономика - Интерактивна тетрадка" показват един много добър интерактивен начин да се разбере "МАКРОИКОНОМИКАТА".

Помагалото е предназначено за всички, които изучават Макроикономика, независимо от учебните програми, по които се обучават.

В последните години световните икономисти бяха принудени да се откажат от учебникарските теории и да потърсят друго макроикономическо обяснение на реалния свят.


Цена: 12.00 лв.
 


Учебникът е в наличност!
GRRR

 

1. Икономическа роля на държавата
2. Основи на макроикономиката
3. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане
4. БВП
5. Икономически цикли
6. Заетост и безработица
7. Инфлация
8. Фискална политика
9. Пари и банки
10. Монетарна политика
11. Международна политика