0003

СЧЕТОВОДСТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3

Ново издание от 2017 г.

Автори: Йордана Стамберова и Богдана Костадинова

Сборникът по "СЧЕТОВОДСТВО" съдържа решени и нерешени задачи по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Съдържанието на този том обхваща:
– ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР, в т.ч. "Отчитане на капиталите" ; "Отчитане на дълготрайните активи" ; "
Отчитане на материалните запаси".

Включва също така:
ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ; ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ.


Цена: 10.00 лв.Учебникът е в наличност!
GRRR