http://www.martilen.com/images/stories/2019/ikonomicheskainformatika_web.jpg

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА


ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Автори: Деян Василев и Борис Георгиев

Ново издание от 2019 г.. Изданието припокрива учебните програми, утвърдени със заповед № РД 09-4798/01.09.2017 г., № РД 09-5644/08.11.2017 г., № РД 09-2392/14.09.2018 г..
В изданието са разгледани основните функции на MS OFFICE, свързани с текстообработка, електронни таблици, компютърна графика и презентации. Представени са и различни примери за приложението на ИТ в стопанската дейност. Изданието дава възможност да се добият необходимите базови компетенции за дигиталните технологии.

За всяка тема има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.