tetradkaikonomika
Тетрадката е комплектована с интернет сайт,
вижте секция е-учебници, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИКОНОМИКА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО, както и МНОЖЕСТВО РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ
И ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Martilenperde

Автор: Ангелинa Габровска

Материалите в "Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието" са разработени въз основа на задание за учебна фирма с определени параметри, в която се внедряват постепенно всички изучени понятия.
• Чрез презентации, интерактивни игри и допълнителни материа ли се упражнява и разяснява изучения материал.
• Предназначена е за учениците, изучаващи предмета "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Упражненията в тетрадката са разработени според съдържанието на учебника.  ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 1


Цена: 12.00 лв.
Учебникът е в наличност!
 GRRR

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

3. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

4. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

5. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

6. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

7. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

8. ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

9. ФИНАНСИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕTO

10. ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА

11. МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ

12. МАРКЕТИНГ – МИКС

13. ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕАЛИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

14. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ