fs

ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

 Автори: Теменужка Халачева,
Наташа Тодорова, Славка Ненова


ИЗДАНИЕТО "ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА" Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

• СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
• БАНКОВО, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО
• ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИ НА КООПЕРАЦИИТЕ


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 9.00 лв.


  ISBN: 954 598 074 5

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ• СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ФИНАНСОВАТА СТАТИСТИКА


• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ПАРИЧНАТА МАСА И ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА