ikonomika2

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА


ПРОФЕСИЯ "ФИНАНСИСТ,
ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"

Автори:
Даниела Манчева, Светозара Симеонова,
Здравка Киричева, Валя Минчева

Съдържанието на учебното помагало "ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА"е съобразено с изискванията за практически познания по "ФИНАНСИ" и "БАНКОВО ДЕЛО" за учениците от професионалните гимназии по икономика. Сборникът съдържа изключително интересни задания, които ще помогнат за попълване на данъчни декларации, банкови и финансови документи, както и всичко свързано с митническата дейност.

Учебното помагало е предназначено за подготовка на учениците за държавни изпити по икономика, за придобиване на втора степен на професионална квалификация по различните специалности.

Сборникът съдържа примерни и решени изпитни задания, както и разработени бизнес проекти, одобрени от Министерство на Образованието и Науката.

 

Цена: 8.00 лв.


  ISBN: 978 954 598 118 0

Учебникът е в наличност!
GRRR

 

Примерни задания за ДИ за професия "Финансист"

Примерни задания за ДИ за професия "Данъчен и митнически посредник"