ТЪРГОВСКО ПРАВОТЪРГОВСКО ПРАВО

Автори: Георги Стефанов и Христо Дочев  

Ново издание от 2019 г.. Изданието по "ТЪРГОВСКО ПРАВО" отговаря на одобрени учебни програми - заповед № РД 09-2391/14.09.2018 г., № РД 09-2430/ 14.09.2018 г., № РД 09-2576/14.09.2018 г., № РД 09-2568/14.09.2018 г.. Изданието е резултат от необходимостта да се предоставят знания по теория и практика за специфична професионално подготовка по "ТЪРГОВСКО ПРАВО".
Търговските правоотношения, възникват като следствие от търговски взаимоотношения, които са предмет на усвояване във всички специалности от професия "ИКОНОМИСТ", професия "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" и професия "ФИНАНСИСТ".

Към всяка тема са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


 Цена: 14.00 лв.