bankovo schetovodstvo
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

КРАТЪК КУРС - ЗАПИСКИ

Автори: Колектив

Учебникът "Банково счетоводство" допринася за усвояване на професионалните знания и умения по счетоводство на банковите операции. 
Написано според основните изисквания на Закона за счетоводство и Счетоводните стандарти, за банковия сектор.
Всички  често срещани счетоводни операции са илюстрирани със задачи.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 8.00 лв.ISBN: 978 954 598 132 6
 

Учебникът е в наличност!
GRRR


1. Характеристика на банковата дейност. Централна банка. Търговски банки

2. Отчитане на собствения капитал на търговските банки Счетоводно отчитане на основния капитал Счетоводно отчитане на резервите
3. Отчитане на привлечения капитал на търговските банки Счетоводно отчитане на приетите парични срочни депозити
4. Отчитане на емисионните операции в Българска народна банка
5. Отчитане на касовите операции в банките
6. Отчитане на активните операции на банките
7. Отчитане на банковите заеми
8. Отчитане на безналичните разплащания в страната Счетоводно отчитане на разплащания чрез чекове
9. Отчитане на разплащанията с чужбина Характеристика на международните разплащания
10. Отчитане на разходите в банките Счетоводно отчитане на административно-стопанските разходи в банките
11. Отчитане на приходите в банките Счетоводно отчитане на приходи от дивиденти в банките.
12. Отчитане на материалните и нематериалните активи в банките
Общи задачи
Тестове