sbornik schetovodstvo
                                                           

 

 

 

 

 

1. Обща теория на счетоводната отчетност
2. Счетоводно отчитане на капитали
3. Счетоводно отчитане на привлечен капитал
4. Счетоводно отчитане на дълготрайни активи
5. Счетоводно отчитане на стоково-материални запаси
6. Счетоводно отчитане на разчети
7. Счетоводно отчитане на финансови средства
8. Счетоводно отчитане на разходи
9. Счетоводно отчитане на приходите
10. Счетоводно отчитане на стопанските операции в предприятието – обобщаващи задачи
11. Счетоводно отчитане на стопанските операции в банките
12. Счетоводно отчитане на стопанските операции в застрахователните и осигурителните предприятия
13. Счетоводно отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия

 

Автор: Светла Павлова

Учебникът "Сборник със задачи по счетоводство" съдържа задачи по "Счетоводство на фирмата", "Банково счетоводство", "Бюджетно счетоводство", "Застрахователно счетоводство" и "Счетоводство на селското стопанство".
Допринася за усвояване на професионалните знания и умения по счетоводство на предприятието.
 

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 133 3


Учебникът е в наличност!
GRRR