budjetnoschetovodstvo
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

(КРАТЪК КУРС)

Автори: Колектив

Изданието "БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО" е написано според основните счетоводни изисквания на Закона за Счетоводство и Счетоводните стандарти, които стоят пред бюджетните предприятия  при организация на счетоводната им дейност.

Изданието допринася за усвояване на професионалните знания и умения по осчетоводяване на операциите в бюджетната сфера.
Всички често срещани счетоводни операции са илюстрирани със ЗАДАЧИ.

Предназначено е за всички, които изучават дисциплината "БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО".


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 8.00 лв.ISBN: 978 954 598 130 2

В наличност!
GRRR

  
Тема 1. Отчитане на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи на бюджетното предприятие.

   1.1. Счетоводно отчитане на придобиване е ремонти на активи
   1.2. Отчитане на придобиване на ДМА и ДНА
   1.3. Отчитане на амортизация на ДМА
   1.4. Счетоводно отчитане на намаления на ДМА
   1.5. Отчитане продажба на ДМА и ДНА
   1.6. Отчитане на липси и брак на ДМА и ДНА

Тема 2. Отчитане стоково-материалните запаси в бюджетното предприятие

   2.1. Счетоводно отчитане на придобиването на стоково-материални запаси
   2.2. Отчитане покупка на СМЗ
   2.3. Счетоводно отчитане на намаление на стоково-материални запаси
   2.4. Отчитане на продажба на стоки
   2.5. Отчитане на разходите в бюджетното предприятие
   2.6. Характеристика
   2.7. Счетоводно отчитане на различните видове разходи в бюджетното предприятие
   2.8. Отчитане на разходите за материали
   2.9. Отчитане на разходите за външни услуги
   2.10. Отчитане на разходите за данъци и такси

Тема 3. Отчитане на приходите в бюджетното предприятие

   3.1. Характеристика
   3.2. Счетоводно отчитане на различните видове приходи в бюджетното предприятие
   3.3. Отчитане на централизираните приходи
   3.4. Отчитане на приходите от застрахователни обезщетения
   3.5. Отчитане на приходите от лихви и финансови услуги

Тема 4. Отчитане на трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в бюджетното предприятие

   4.1. Характеристика
   4.2. Счетоводно отчитане на трансфери

Тема 5. Отчитане на приходите и разходите от стопанска дейност в бюджетното предприятие

   5.1. Счетоводно отчитане на разходите от стопанската дейност

Тема 6. Отчитане на капиталите в бюджетното предприятие.

   6.1. Годишен финансов отчет.
   6.2. Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие.

Задачи