zasosigq
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И
ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО


КРАТЪК КУРС - ЗАПИСКИ

 Автори: Колектив

Учебникът "Застрахователно и осигурително счетоводство" е съставен според основните счетоводни изисквания на Закона за счетоводство и Счетоводните стандарти, които стоят пред застрахователните дружества и техните поделения при организация на счетоводната им дейност.
Учебникът допринася за усвояване на професионалните знания и умения по осчетоводяване на операциите в застрахователната и осигурителната сфера.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 8.00 лв.ISBN: 978 954 598 131 9


Учебникът е в наличност!
GRRR

 
Раздел 1. Застрахователно счетоводство

1. Застраховането като обект на счетоводно отчитане
2. Отчитане на приходите в застрахователното дружество
3. Отчитане на разходите по застраховане
4. Отчитане на разходите по икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи
5. Разчети по застраховане
6. Разчети по съзастраховане
7. Разчети с презастрахователи и седанти
8. Общи разчети
9. Застрахователно-технически резерви

Раздел 2. Осигурително счетоводство

10. Осигурителната система като обект на отчитане
11. Отчитане на приходите в системата на НОИ
12. Отчитане на приходи от такси
13. Отчитане на разходите на осигурителни организации
14. Отчитане на извънбюджетните средства
15. Отчитане на пенсиите
16. Отчитане намалението на нетните активи от други събития
17. Отчитане на дълготрайните активи и материалните запаси в осигурителното счетоводство
18. Отчитане на материалните запаси в държавно осигурително дружество
19. Отчитане на специфичните стопански процеси в пенсионните осигурителни фондове
20. Отчитане на специфичните стопански операции в НЗОК
21. Годишно приключване в държавната осигурителна организация
22. Обобщаваща задача