2

СЧЕТОВОДСТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 2

Автор: Минка Господинова

Поредицата от сборници по счетоводство идва да запълни дългогодишната празнина от тези помагала. Целта е с поредицата да покрием всички счетоводни операции, предвидени да се изучават по "Счетоводство на предприятието"

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.

 

Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 1623


Учебникът е в наличност!
GRRR

 

 

 


1.Отчитане на капиталите

   1.1 Отчитане на собствения капитал

   1.2 Отчитане на резервния капитал

   1.3 Отчитане на привлечения капитал

   1.4 Отчитане на финансов резултат

2.Отчитане на ДМА

   2.1 Отчитане придобиването на ДМА

   2.2 Отчитане намалението на ДМА

   2.3 Отчитане амортизацията на ДМА

   2.4 Отчитане на ремонтни дейности

   2.5 Отчитане на лизинг

3.Отчитане на ДНА

4.Отчитане на ДФА

5.Отчитане КА

   5.1 Отчитане на материалите

   5.2 Отчитане на стоките

   5.3 Отчитане на продукция