delova korespondencia
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 СЪСТАВЯНЕ, ОФОРМЯНЕ И КОМПЮТЪРНА
ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ ПО 
БДС И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛАТИНСКИ
второ преработено и допълнено издание

Автор: Николина Георгиева

Учебнкът Делова кореспонденция е с претенции за най-добрия учебник по тази дисциплина на пазара.
Разделите „Кореспондентски информационни технологии” и „Текстообработка“ разглеждат кореспондентската практика през възможностите на Word 2010.
Учебникът е предназначен за всички професии, в които се изучава тази дисциплина и за всички, които се занимават с кореспонденция.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 14.00 лв.ISBN: 954 598 089 3


Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

Делова кореспонденция - стил и култура в бизнеса

Раздел 1. Стопанска кореспонденция

1. Стопански писма
2. Искане
3. Оферта
4. Рекламация
5. Стопански документи:
6. Договор
7. Анекс
8. Бизнесформуляри
9. Телеграми
10. Телекс
11. Факс
12. E-mail

Раздел 2. Вътрешно фирмена кореспонденция

13. Правилник
14. Вътрешна характеристика
15. Докладна
16. Протоколи

Раздел 3. Лични и авторски документи

17. Молба
18. Препоръка
19. Възражение
20. Бизнес писма

Раздел 4. Авторски трудове

21. Дипломна и курсова работа
22. Есе
23. Рецензия

Раздел 5. Кореспонденция на английски език

24. Business Letters
25. Cover Leter
26. Curriculum vitae
27. Recommendation

Раздел 6. Текстообработка на делова кореспонденция

28. Настройки в Word

Раздел 7. Кореспондентски технологии в Word

29. Шаблони на Word ( Template, Wizard )
30. Insert/Table Word
31. Insert/Index Tables
32. Auto Correct
33. Header and Footer
34. Endnote
35. Format/Drop Cap
36. Find/Replace. Word Art/Drawing

Литература