kompmash
КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС

НА КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА

 Автор: Милка Ризова, Емилия Шаренска

Издание от 2015 г.. Учебните материали по "Компютърен машинопис" са илюстрирани с упражнения и задачи.
Учебникът е предназначен за всички икономически професии и специалности на професионалните гимназии, изучаващи
текстообработка на кирилица и латиница.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.  ISBN: 954 598 0958


Учебникът е в наличност!
GRRR1. раздел. КЛАВИАТУРАТА.ТЕКСТООБРАБОТКАТА И ОЩЕ НЕЩО

Какви са предимствата на десетопръснoтo писане с бдсклавиатурата

Защо да не използваме фонетичната клавиатура

За компютъра и неговите настройкаи за писане и текстообработка

За текстообработващата програма WORD

За правилата на писане

II раздел.ОВЛАДЯВАНЕ НА КЛАВИАТУРА НА КИРИЛИЦА

Текстове за упражнения с цяла БДС клавиатура

II I раздел.ТЕКСТОВЕ ЗА УПРАЖНЕНИЯ ВЪРХУ ЦЯЛА КЛАВИАТУРА НА ЛАТИНИЦА

IV раздел КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС.ТЕКСТООБРАБОТКА

4.1. Стандартна „машинописна” страница

4.2.Форматиране на текст

4.3.Декоративна буква

4.4.Номерация и отметки

4.5.Писане в колони

4.6.Еамки и фон

4.7.Таблици.Аритметичнои действия в Wоrd

4.8.Бележка под линия

4.9. Степен и индекс

4.10. Табулации

4.11.Вмъкване на символи и графика

4.12. Чертане на малки графики

4.13. Създаване на художествени надписи

4.14. Упражнения за писане и форматиране

V раздел. ПРОФИЛАКТИКА И ОХРАНА НА МАШИНОПИСНИЯ ТРУД

5.1. Професионални увреждания и забовлявания при работа с клавиатура

5.2.Обзавеждане  на работното място

5.3.Профилактика на ръцете и тялото