ikonomika2011

ИКОНОМИКА

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

АВТОР: ЦОНКА ЛАЛЕВА

ИЗДАНИЕ ОТ 2011 Г.. УЧЕБНИКЪТ ПО "ИКОНОМИКА" Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛНИТЕ КЛАСОВЕ НА СОУ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ "ИКОНОМИКА" МОДУЛНО.
УЧЕБНИКЪТ ПРИПОКРИВА ПРОГРАМИТЕ ПО ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НА "JUNIOR ACHIEVEMENT" И ПРОГРАМАТА НА МИНИСТРЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО ИКОНОМИКА ЗА НЕИКОНОМИСТИ.

МАТЕРИАЛЪТ ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ ПО:
• МИКРОИКОНОМИКА
• МАКРОИКОНОМИКА
• ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
• МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
• МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ.


Съдържанието
на учебника може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 1364


Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!