fs

ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

УЧЕБНИКЪТ ПО "ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА" Е ПОДХОДЯЩ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

• „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"

• „БАНКОВО, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО"

• „ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИ НА КООПЕРАЦИИТЕ"Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 9.00 лв.  ISBN: 954 598 074 5

Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ• СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ФИНАНСОВАТА СТАТИСТИКА


• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ПАРИЧНАТА МАСА И ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДРИЯТИЕТО

• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА