marketingireklama2.jpg
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ЧАСТ ВТОРА

ПРИЛОЖЕН МАРКЕТИНГ

 Автори: Николай Щерев, Мита Георгиева, Вера Петканчин

Този учебник е логично продължение на фундаменталния учебник по "Маркетинг" (Маркетинг и реклама - част първа)
За първи път се прави опит в учебник да се решат основни практически маркетингови задачи с инструментариума на маркетинга, статистиката и бизнесетиката.

Учебникът е предназначен за всички професии и специалности на професионалните гимназии по икономика, СОУ и училищата, работещи по програмите на "Junior Achievement".

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


  Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 134 0


Учебникът е в наличност!
GRRRРАЗДЕЛ 1 – МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС ЕТИКА

1. МАРКЕТИНТОВА ПРАКТИКА
2. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ
3. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ
4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА
5. СЪСТАВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
6. МАРКЕТИНГОВА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ


РАЗДЕЛ 2 – СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГА
7. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
8. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СТАТИСТИКАТА
9. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В МАРКЕТИНГА
10. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
11. ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ
12. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СРЕДНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ
13. ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО РАЗСЕЙВАНЕ
14. ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ