Operativenmenidjmunt

МЕНИДЖМЪНТ
 

ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ - Е-МАТЕРИАЛИ

snimka

Автор: Димитър Дончев

Настоящото издание на учебника по "МЕНИДЖМЪНТ" е компилация от "Мениджмънт - Мениджмънт на предприятието" на хартиен носител и "Оперативен мениджмънт" в Електронен вид, който може да се ползва чрез интернет сайт ни - секция електронни учебници.

С този начин на изложение ще се облекчи изучаването на предмета и ще може да се ползва от почти всички ученици, изучаващи икономически професии.


В учебника са изложени теоретичните основи на фирменото управление и организационно - управленските структури.
• В сайта са разработени темите по учебната програма "ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ".
• Подготовка по учебните предмети Мениджмънт, Мениджмънт
на предприятието и Оперативен мениджмънт.

УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН ДОПЪЛНИТЕЛНО И С ИНТЕРНЕТ САЙТ - www.martilen.bg, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ. ПРИЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПОКАЗВАТ ЕДИН МНОГО ДОБЪР ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН ДА СЕ РАЗБЕРЕ "МАКРОИКОНОМИКАТА".
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИКА, МОЛЯ ВИЖТЕ СЕКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ - ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ТУК!


Съдържанието на учебника може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 1111


Учебникът е в наличност!
GRRR

 Оперативен мениджмънт (електронен вариант)


1. Същност на мениджмънта.

2. Организационни принципи на мениджмънта.
3. Основни мениджърски теории.
4. Видове мениджмънт.

  2. Характеристика на оперативния мениджмънт
1. Основни характеристики.
2 Функции на оперативния мениджмънт.
3. Задачи на оперативния мениджмънт.

 3. Етапи на оперативния мениджмънт:
1. Производствено планиране.
2. Диспечиране на производството.

 4. Планиране дейността на предприятието.
1. Стратегическо планиране.
2. Оперативно планиране.
3. Техника на мрежовия план.

5. Организиране на дейността на предприятието.
1. Организиране на структурата.
2. Организиране на дейносттите.
3. Методи за съгласуване на дейностите в различните отдели, звена, цехове.

6. Контрол
1. Същност и роля на контрола.
2. Принципи на контрола.
3. Видове контрол.
4. Основни методи за контрол.

7. Управление на персонала
1. Подбор на персонала.
2. Стил на ръководството.
3. Мотивация на персонала.
4. Фирмена култура.