Elektronna targoviq (1)
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН
С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ДИСК


Автори: Биляна Койчева, Ани Главчева

Учебното съдържание в "Електронна търговия" е насочено към придобиване на реални знания и практически умения за правене на бизнес онлайн.
Учебникът е предназначен за всички икономически професии и специалности.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 11.00 лв.ISBN: 9789545981517


Учебникът е в наличност!
GRRR

Тук http://uchebnikmartilen.wordpress.com/  може да разгледате
допълнителни материали, свързани с електронната търговия.
 

Раздел 1: Въведение в електронния бизнес

1. Основи на електронния бизнес

1.1. Електронен бизнес

2. Интернет икономика

2.1. Четирислоен модел на интернет икономиката

3. Интернет маркетинг

3.1. Пазарни участници в електронната търговия

3.2. Интернет маркетинг

3.3. Маркетингова стратегия

3.4. Маркетингови инструменти

4. Електронен документ и електронен подпис

4.1. Нормативна уредба

4.2. Електронно изявление. Електронен документ

4.3. Електронен подпис. Квалифициран електронен подпис

5. Електронни платежни инструменти и платежни системи

5.1. Паричен превод. Участници, документи и условия за извършване

5.2. Електронни пари

5.3. Платежни системи

6. Електронно банкиране

6.1. Същност на електронното банкиране

6.2. Сигурност на електронното банкиране

6.3. Предимства и недостатъци на електронното банкиране

6.4. Електронни системи за разплащане

6.5. Интернет банкиране в Европа и България

Раздел 2: Приложение на електронния бизнес

7. Мрежи и мрежови протоколи                                                                                                                          

7.1. Компютърни мрежи         

7.2. TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI                                                                                                                                              

7.3. IP адрес                                                                                                                                                                       

8. Бизнес комуникации в web                                                                                                                                      

8.1. Технологии за електронния бизнес                                                                                                                

8.2. URL, HTTP, HTML, XML                                                                                                                                          

8.3. WWW, WEB СЪРВЪР, WEB КЛИЕНТ     

8.4 Развитие на мрежата                                                                                                                                                       

9. Търсене на информация в Интернет                                                                                                                                        

9.1. Машини за търсене                                                                                                                                           

9.2. Мета стредства за търсене                                                                                                                                      

10. Използване на електронна поща                                                                                                                         

10.1.Какво представлява електронната поща                                                                                                                  

10.2. Работа с електронна поща                                                                                                                           

10.3. Споделяне на ресурси в мрежата                                                                                                                        

11. Сигурност и защита на данни                                                                                                                                 

11.1. Запазване на лични данни                                                                                                                                  

11.2. Смяна на пароли  

11.3. Сигурност и защита на данните при електронна трансакция                                                                                

11.4. Бариери за извършване на онлайн транзакции                                                                                                                     

12. SEO                                                                                                                                                                           

12.1. Същност на SEO                                                                                                                                                   

12.2. Подбрани SEO съвети                                                                                                                                       

13. CRM