stokoznanie
СТОКОЗНАНИЕ

Автор: Ангелина Габровска

Издание от 2016 г.. Учебното съдържание покрива изискванията на програмата по "СТОКОЗНАНИЕ", одобрена от Министерство на Образованието и Науката.
Предназначен е за всички, които изучават "СТОКОЗНАНИЕ".

Учебникът по "СТОКОЗНАНИЕ" включва:

 - ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО:
 - Предмет и метод на стокознанието ;
 - Класификация, асортимент и кодиране

  - ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ:
  - Химичен състав на хранително-вкусовите стоки ;
  - Зърнени храни ;
  - Захарни изделия.

 - ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ:
 - Метали и изделия от метал ;
 - Битови електротехнически стоки ;
 - Мебели и други.


Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.

 

Цена: 12.00 лв.ISBN: 978-954-598-164-7

 Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО

1.1. Предмет и метод на стокознанието..

1.2. Класификация, асортимент и кодиране

1.3. Стандартизация на стоките.

1.4. Сертификация на стоките

1.5. Качество и окачествяване на стоките

1.6. Опаковка, маркировка и транспортиране на стоките

1.7. Съхраняване на стоките. Промени на стоките при съхранение. Методи за съхраняване на стоките

2. ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

2.1. Химичен състав на хранително-вкусовите стоки

2.2. Зърнени храни

2.3. Продукти от преработката на зърнени храни

2.4. Нишестено-захарни продукти

2.5. Захарни изделия

2.6. Плодове и зеленчуци.

2.7. Вкусови сток

2.8. Алкалоидни продукти – чай, кафе, какао.

2.9. Мляко и млечни продукти.

2.10. Месо и месни продукти

2.11. Месо от домашни птици

2.12. Яйца

2.13. Риба и рибни продукти

2.14. Хранителни мазнини

3. ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

3.1. Метали и изделия от мета

3.2. Битови електротехнически сток

3.3. Керамични стоки

3.4. Стъкло и изделия от стъкло

3.5. Мебели

3.6. Текстилни стоки

3.7. Пластмаси и пластмасови стоки

3.8. Каучук и каучукови сток

3.9. Кожи, кожени и кожухарски стоки

3.10. Парфюмерийни и козметични сток
и

3.11. Средства за измиване и изпиране


3.12. Бижутерийни стоки

3.13. Музикални стоки

3.14. Галантерийни стоки

3.15. Детски играчки

Приложения