Център за професионално онлайн обучение "MАРТИЛЕН ФМ"

Възможност да се подготвяте по всяко време и от всяко място!

WWW.ONLINEOBUCHENIE.COM

Центърът за професионално обучение към Сдружение „Мартилен ФМ“ е създаден през 2007г..
Притежава лицензия No 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.


К
акво ще откриете при нас, което е уникално?

Н
ие предлагаме онлайн обучение за придобиване на степен на  професионална квалификация по пет атрактивни икономически професии или за разширяване и актуализиране на придобита вече професионална квалификация. Това ще ви даде възможност да се подготвяте по всяко време и от всяко място, както и да се самоизпитвате. Амбицията ни е да се опитаме да излезем от формите на  традиционното обучение и да ви предложим нещо интересно, динамично и удобно.

Влезте и вижте сега!

ЗА Допълнителна информация вижте:
www.onlineobuchenie.com

В зависимост от професионалното обучение, след успешното полагане на съответните изпити, СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ" удостоверява успешно завършилите с Дипломи,
ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ или

СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ПРОФЕСИОНАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
 -
Трета степен на професионална квалификация


ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
 -
Втора степен на професионална квалификация

ОФИС СЕКРЕТАР
 -
Втора степен на професионална квалификация

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
 -
Втора степен на професионална квалификация


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
 -
Трета степен на професионална квалификация


www.onlineobuchenie.com
КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?

След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички учебни материали, изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на държавните образователни изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация.
От електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените тестове се самоизпитва. След като премине успешно през всички учебни дисциплини, накрая курсистът се явява на Финален (държавен) изпит по теория и практика на живо пред комисия, след което, при успешно завършване получава съответната Диплома.

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!


ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:

За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва освен 5 скайп урока по 40 минути и УЕБИНАР.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ!
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.


ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION).

Записване:
За повече информация вижте тук!

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ


Контакти:

Център за Професионално Онлайн Обучение
СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФM"
Web: www.onlineobuchenie.comWWW.ONLINEOBUCHENIE.COM