СДРУЖЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ включва :  

Център за професионално онлайн обучение MАРТИЛЕН ФМhttp://www.onlineobuchenie.com/                                                                    

Възможност да се подготвяте по всяко време и от всяко място !

Центърът за професионално обучение към Сдружение „Мартилен ФМ“ е създаден през 2007г.. 
Притежава лицензия No 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, 
издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Какво ще откриете при нас, което е уникално?

Н
ие предлагаме онлайн обучение за придобиване на степен на  професионална квалификация по пет атрактивни икономически професии или за разширяване и актуализиране на придобита вече професионална квалификация. Това ще ви даде възможност да се подготвяте по всяко време и от всяко място, както и да се самоизпитвате. Амбицията ни е да се опитаме да излезем от формите на  традиционното обучение и да ви предложим нещо интересно, динамично и удобно.

Влезте и вижте сега !

 Оперативен счетоводител:
 · Оперативен сченоводител - трета степен на професионална квалификация 
 ·Оперативен счетоводител - за умения по част от професията
Продавач консултант:
 ·  Продавач консултант - втора степен на професионална квалификация 
Офис секратар:
 ·Офис секратар - втора степен на професионална квалификация
Данъчен и митнически посредник
 · Данъчен и митнически посредник - втора степен на професионална квалификация 
Организатор на туристическа и агентска дейност 
 ·Организатор на туристическа агентска дейност - трета степен на професионална квалификация 
 · Организатор на туристическа агентска дейност - за умения по част от професията


 
За допълнителна информация вижте: www.onlineobuchenie.com


ЦПО Мартилен ФM - Facebook:
https://www.facebook.com/marilenfm
https://www.facebook.com/MARTILEN.FM.ONLINE

Издателство Мартилен - Facebook:
https://www.facebook.com/izdatelstvomartilen
https://www.facebook.com/Издателство-Мартилен

Learn bulgarian online Martilen FM - Facebook:
https://www.facebook.com/learnbulgarianonline?ref=hl
https://www.facebook.com/LEARN.BULGARIAN.ONLINE.MARTILEN.FM


Контакти:

Център за професионално онлайн обучение
Сдружение "Мартилен ФM"
гр. София 1000
Ул."Цар Симеон" 5, вх. Б
Тел: 02/983 1900
Web:www.onlineobuchenie.com

button callСдружение „Мартилен ФМ“ включва още:


Онлайн обучение по български език за чужденци (английско и немско говорящи) - 
learn Bulgarian online by Martilen Fm - за допълнителна информация вижте: http://learnbulgarian.net/


Този продукт, който Ви предлагаме за обучение на български език, е разработен съвместно с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той претендира за една добра усвояемост от страна на обучаемите, тъй като е изцяло съобразен с възможностите за възприемане на учениците, живеещи извън България.

Като Ви даваме възможност да ползвате част от продукта безплатно, сигурно ще се убедите и Вие в нашите добри качества.

Нашият основен продукт  се състои от 10 урока. Базирайки се на световния опит, материалът е разработен така, че постепенно се навлиза в езика, с историята на нашия главен герой Том Бейкър, който пристига в България по бизнес дела и остава тук няколко дни.
Всеки урок се състои от шест основни елемента: диалог, граматически упражнения, граматически упражнения с повишена трудност, кратък речник с непознатите думи от урока и кратка теоретична граматика.

Web:
http://learnbulgarian.net/

 Oпитайте, влезте и чуйте!


 • ·         ONLINE COURSE SMART
  Instant access to 10 lessons, containing:

   • written dialogue with audio option and translation
   • exercises with audio, translation and answers, including everyday expressions
   • grammar exercises with audio examples, translation and answers
   • advanced grammar exercises and fun language games with audio examples, translation and answers
   • a dictionary with audio of each word for every lesson
   • short grammar with audio examples for each lesson
   • a general dictionary for all 10 lessons
   • a general grammar with audio examples
   • self-exam test after lesson 6
   • self-exam test after lesson 10
  • Access to our audio archive
  • Full VIDEO GUIDE
  • Automatic system that lets you type with Bulgarian letters regardless of the programmes installed on your PC
  • 50 hours access to our online learning system within a 6-month period
  • Links to useful Bulgarian websites with news, radio, TV, culture, etc.

Picture1P