"Икономиката не е само начин на мислене, но и много
умения и познания, придобити с труд и любознателност"

20171012 115531A
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН е създадено през 1990 г. в гр. София. През 2017 г. Мартилен отбеляза своята 27- годишнина. През изминалия период ние неуморно полагахме усилия да Ви поднасяме колкото се може по-добри и по-разбираеми учебници, което ни кара да се чувстваме изключително полезни. Дано този наш стремеж е допринесъл поне малко за вашето икономическо развитие. Тази година в Каталог 2018/2019 г.  ще откриете около 50 заглавия, написани от преподаватели с дългогодишен опит, които изцяло покриват задължителните учебни програми по учебните планове, одобрени от Министерство на Образованието и Науката на Република България и които, надяваме се, да ви бъдат от полза. Тук ще откриете новите интерактивни помагала, които провокират мисленето от хартиен носител и предоставят знания от интернет пространството. Надяваме се, че този  наш плах опит да предизвикаме внимание и да улесним възприятията на учениците  ще бъде успешен. За нас учебникът не е само поднасяне на теоретични познания. Ние мислим, че за да могат българските икономисти със средно образование да бъдат конкурентни в Европа, те трябва да имат и практически умения. Затова екипът на  Мартилен се стреми да подобрява качеството на учебниците си всяка учебна година и да ги прави по-достъпни, и разбираеми за всички ученици и студенти.
Мартилен е едно от водещите издателства за икономическа учебна литература, като нашите издания обхващат почти цялата икономическа тематика. Ние издаваме учебна литература предимно за професионалните гимназии с икономически и неикономически профил, както и за средните общообразователни училища, които работят с програмите на фондация "Junior Achievement".
През последните години Мартилен специализира в предоставяне на онлайн обучение чрез електронните платформи:
www.learnbulgarian.net ;www.onlineobuchenie.com. Материалите и в двата сайта  са изцяло съобразени с  интерактивните методи на обучение.  Tук 
Онлайн обучението
, което Ви предлагаме, както зa професиoналното образование, така и по български език, дава възможност на учениците както да се самообучават, така и да се самоизпитват.