Препоръки
ВАЖНО! ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, КОИТО СА ЗАКУПИЛИ УЧЕБНИЦИ С ЕЛЕКТРОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, МОЛЯ ДА СЛЕДЯТ САЙТА
martilen.bg,
НА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ФОРМА, ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ МОЖЕ ДА АКТУАЛИЗИРАТ ПО-РАНО ПОЛУЧЕНИТЕ КОДОВЕ!

Моля да се има предвид, че всички закупени учебници с електронни приложения от МАРТИЛЕН през изминалата учебна година, не бива да се препродават, поради обстоятелството, че електронният код на учебника има давност 12 месеца!

Достъп до интерактивното съдържание на учебниците може да получите само след въвеждане на код ! Кодът се намира на хартиения носител на съответния учебник!


Наръчник за влизане в "E-учебници"

Издателство Мартилен предлага следните електронни учебници:

1. М
акроикономика - интерактивна тетрадка
2. Икономика на предприятието - интерактивна тетрадка
3. Мениджмънт - оперативен мениджмънт

Д
остъп до интерактивното съдържание на учебниците може да получите само след въвеждане на код !
К
одът се намира на хартиения носител на съответния учебник !


ВАЖНО ! МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ КОДА ЗА ДОСТЪП САМО НА ДВА КОМПЮТЪРА !


З
а да успеете да влезете успешно в системата за електронни учебници,
вие трябва да изпълните няколко прости стъпки:

1. Уверете се, че сте въвели правилно името на сайта. то е:
www.martilen.bg

1

2. След като влезете в сайта, посетете секцията електронни учебници.

2

3. Ако за първи път влизате в секция електронни учебници, натиснете полето
"не сте се регистрирали ?"


3
4. След това попълнете данните, необходими за регистрация и натиснете бутона регистрация.

4

5. Влезте в пощата, на която сте се регистрирали и последвайте линка, изпратен от нас.


5.1

6. След това отново влезте в секция електронни учебници и въведете данните си за достъп.

5

 

7. Последната стъпка е да въведете кода за достъп, който се намира в съответния учебник.

6