Библиотека

Художествена литература и учебници за
висшите учебни заведения, публикувани от
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН.ХУДОЖЕСТВЕНА  ЛИТЕРАТУРА

НЬОЙСКИ ДОГОВОР - БОРИС КИСЯКОВ,
  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  НЕВЪЗМОЖНИЯТ ПЪТ - ДОНЧО ПАПАЗОВ

  ВЕРНИКЪТ И НЕВЕРНИКЪТ- ВАСИЛ ПЕКУНОВ

СХЕМАТА  - ВАСИЛ ПЕКУНОВ

  БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ В РУСИЯ -
  НИКОЛАЙ ДЕРЖАВИН

  СЕРВИРАНЕТО  - ИЛИЯНА ЗЛАТАРЕВА

  ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДАРВИЛ - ХРИСТО ПОЩАКОВ

  СЪЛЗИ ОТ РОЗИ - ХРИСТО СТОИЛОВ

  НИЕ И ДЕЦАТА - ПАРКИНСЪН

ТАЙНИТЕ НА БРАКА - ПАРКИНСЪН

  СТАРИТЕ ДЯВОЛИ - КИНГСЛИ ЕЙМИС

СЛАДКИШИ И СОЛЕНКИ - ДОБРИНА ВЕНКОВА

НОВИТЕ СЛАДКИШИ НА ДОБРИНА - ДОБРИНА ВЕНКОВА

  ПРАЗНИК У ДОМА  - КАТЯ ЗАХАРИЕВА

  АЗ ПРИГОТВЯМ ЗИМНИНА - КАТЯ ЗАХАРИЕВА

ГОТВАРСКА КНИГА САМО ЗА МЪЖЕ - ЦАНЬО СЪРНЕВ

 

УЧЕБНИЦИ ЗА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

  АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ - РАХИЛА БОРИСОВА

  БОТАНИКА - ДИМИТЪР ПАВЛОВ

  ВИСША МАТЕМАТИКА - КИРИЛ ЧИМЕВ

  ВТОРИЧНА МЕТАЛУРГИЯ - ГЕОРГИ ЛЯКОВ

  ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ - БОЖИДАР ДИНКОВ

  ГОРСКО ПОЧВОЗНОНИЕ - ВИКТОР ДОНОВ

  ДЕНДРОЛОГИЯ  - ИЛИЯ ВАКАРЕЛОВ

  ДЕСКРЕПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ - ЗАДАЧИ  - РАЙКО ПЕТРОВ

  ЗАЩИТА И МОДИФИЦИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА

  ИСТОРИЯ НА ИНТЕРИОРА И МЕБЕЛИТЕ -
  РЕГИНА РАЙЧЕВА

  ЛЕСОУСТРОЙСТВО  - КИРИЛ БОГДАНОВ

  ЛОВНО СТОПАНСТВО  - НИКОЛА БОТЕВ

  МЕТЕРЕОЛОГИЯ - БОРИС ПЕЕВ

  НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - ЧАСТ ПЪРВА - ЛИМОН ГЕНОВ

  НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - ЧАСТ ВТОРА - ЛИМОН ГЕНОВ

  ОСНОВИ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ -
  САШО ДАНЕВ

  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  -  ЦАЧО ЦАЧЕВ

  ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНА
  ТЕХНИКА 

  ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ -
  КАМЕН ВЕЛЕВ

  ТЕХНИЧЕСКА ТЕРМОДИНАМИКА - ИВАН КАСАБОВ

  ТЪРГОВСКО ПРАВО  - ЕМИЛ ЗЛАТАРЕВ

  ФИЗИКА  - ПЕТКО ДЕВИНСКИ

  ФИЗИКОХИМИЯ  - КОЛЕКТИВ

  ХИМИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ  - ИВАН ДУКОВ

  ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ - МИХАИЛ КАСЧИЕВ

 

Литература