Всички нови учебници на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да разгледате подробно в секция КАТАЛОГ 2017/2018 г. или в секция УЧЕБНИЦИ, както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com

Нови Издания 2017/2018г.

  ИКОНОМИКА -
  ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

ИКОНОМИКА
  Издание от 2017 г.
  Автор: Цонка Лалева
 
Цена: 12.00 лв.
 

  ФИНАНСИ -
  ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ

ФИНАНСИ

 
Издание от 2017 г.  
  Автори: Донка Бинева и Татяна Миткова
  Цена: 12.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3
СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 3
 Издание от 2017 г.
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 4

 Издание от 2017 г. 
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.

 
ИЗДАНИЯ 2016/2017 г.

  СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Издание от 2016 г.
  Автор: Светла Павлова   
  Цена: 12.00 лв.

 

  
  СТОКОЗНАНИЕ
СТОКОЗНАНИЕ
  Издание от 2016г .  
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 1
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - НОВО!
  Издание от 2016 г.
  Автор: Николай Щерев
  Цена: 11.00 лв.

 

 РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
  Издание от 2016 г.
  Автор: Гергана Деренцева
  Цена: 8.00 лв.

  СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ
Издание от 2016 г.
Автори: Богдана Костадинова и Йорданка Стамберова
Цена: 10.00 лв.

  СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ  
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ
  Издание от 2016 г.
  Автор: Минка Господинова

  Цена: 10.00 лв.

 


 ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
 ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ - ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО!
  Издание от 2016 г. 
  АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ
 
  Цена: 12.00 лв.

 

 РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
 МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 
Издание от 2016 г.
  Автор: Момчил Антов

  Цена: 14.00 лв.


ИЗДАНИЯ 2015/2016 г.

 

 
РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ( УТФ ) 
РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
  Издание от 2015 г.  
  Автори: Колектив
  Цена: 14.00 лв.
  БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  Издание от 2015 г.
  Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова
  Цена: 12.00 лв.
  ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 
  Издание от 2015 г.
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв.
  МЕНИДЖМЪНТ -
 ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
   Издание от 2015 г.
  Автор: Димитър Дончев
  Цена: 12.00 лв.  
МАКРОИКОНОМИКА -
 ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО МАКРОИКОНОМИКА
Издание от 2015 г.
Автори: Мирослав Тодоров и Светлана Манаскова
Цена: 12.00 лв.

  МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО
 СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
  
 
Издание от 2015 г.
  Автори: Мита Георгиева и Магдалена Каменарова
  Цена: 10.00 лв.

  КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА
 ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО

  Издание от 2015 г.
  Автор: Албена Костова
  Цена: 12.00 лв.


 

  ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ. 
  ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ
 
  Издание от 2014 г.
  Автор: Людмил Георгиев
  Цена: 8.00 лв.
   ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
 
   Издание от 2014 г.

  Автори: Биляна Койчева и Ани Главчева
  Цена: 11.00 лв.  ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
 
Издание от 2014 г.
  Автор: Николина Георгиева
  Цена: 14.00 лв.  ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ
 
  Издание от 2014 г.
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв.

 
 

  СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  (С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ И РЕШЕНИЯ)
 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Издание от 2013 г..  
  Автор: Светла Павлова  
  Цена: 12.00 лв.
  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА  
  Издание от 2013 г..    
  Автор: Ваня Димитрова  
  Цена: 10.00 лв.
  БАНКОВО ДЕЛО
 БАНКОВО ДЕЛО
  Издание от 2013 г..  
  Автор: Радко Радков и Даниела Манчева  
  Цена: 14.00 лв.
  БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

  Издание от 2013 г..  
  Автор: Цонка Лалева  
  Цена: 10.00 лв.

 

 
 ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ
ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ
  Издание от 2012 г.. 
  Автор: Даниела Манчева 
  Цена: 12.00 лв.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА 
 ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
 
Издание от 2012 г.. 
  Автори: Радко Радков и Даниела Манчева 
  Цена: 10.00 лв.
 
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 ( УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11-ТИ КЛАС )

СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ (УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО БАНКОВО ДЕЛО)
 
Издание от 2012 г.. 
  Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова 
  Цена: 14.00 лв.
 
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 ( УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12-ТИ КЛАС )

СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ (УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО БАНКОВО ДЕЛО)
  Издание от 2012 г.. 
  Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова 
  Цена: 14.00 лв.
 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 (ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ)

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ)
 
Издание от 2012 г.. 
  Автор: Анета Зашева 
  Цена: 12.00 лв.
  МИКРОИКОНОМИКА - С ПРИЛОЖЕНИЕ - 
 СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И  УПРАЖНЕНИЯ

МИКРОИКОНОМИКА
  Издание от 2012 г.. 
  Цена: 12.00 лв.
 


 
 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 2

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Издание от 2012 г.. 

  Цена: 10.00 лв.
 ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ
 Издание от 2011 г..
 Автор: Любен Петров
 Цена: 12.00 лв.
 ОСНОВИ НА ПРАВОТО
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
 ПРИЛОЖЕНИЕ -  ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И
 УПРАЖНЕНИЯ

 Автори: Георги Стефанов и колектив
 Цена: 12.00 лв.

 


 СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 Издание от 2011 г..
 Автор: Светла Павлова
 Цена: 10.00 лв.
 ФИНАНСИ
ФИНАНСИ
 ПУБЛИЧНИ
 КО
РПОРАТИВНИ
 МЕЖДУНА
РОДНИ
 Издание от 2011 г..
 Автори: Колектив
 Цена: 12.00 лв.
 ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА
 Издание от 2011 г..
 Автор: Цонка Лалева
 Цена: 10.00 лв.
 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ ПЪРВА
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК
 С ПРИЛОЖЕН ДИСК ЗА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ 
( С КАЗУСИ И ЗАДАЧИ )

 
Автор: Николай Щерев
 Цена: 11.00 лв.
 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК
 ( С ПРИЛОЖЕН ДИСК - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ )

 
Автор: Кирил Тодоров
 Цена: 12.00 лв.

  

 

 AT