ЗА ПОДГОТОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕМИТЕ, ТЕСТОВЕТЕ И ЗАДАНИЯТА ОТ УЧЕБНИЦИТЕ:


ИКОНОМИКА - ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
 
– Ц. ЛАЛЕВА

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ – Л. ПЕТРОВ

ФИНАНСИ – Т. МИТКОВА, Д. БИЕВА

ОСНОВИ НА ПРАВОТО - Г. СТЕФАНОВ

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ – Е. ШАРЕНСКА, М. РИЗОВА

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ - Е. ШАРЕНСКА, М. РИЗОВА