ЗА ПОДГОТОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕМИТЕ, ТЕСТОВЕТЕ И ЗАДАНИЯТА ОТ УЧЕБНИЦИТЕ:

 ИКОНОМИКА (Обща икономическа теория) – Ц.ЛАЛЕВА

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ – Л.ПЕТРОВ

ФИНАНСИ – Т.МИТКОВА, Д.БИЕВА

ОСНОВИ НА ПРАВОТО - Г. СТЕФАНОВ

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ – Е. ШАРЕНСКА, М.РИЗОВА

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - (за всички професионални направления) - Е.ШАРЕНСКА, М.РИЗОВА