ЗА ПОДГОТОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕМИТЕ, ТЕСТОВЕТЕ И ЗАДАНИЯТА ОТ УЧЕБНИЦИТЕ:

 ИКОНОМИКА (Обща икономическа теория) – Ц.ЛАЛЕВА

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ – Л.ПЕТРОВ

ФИНАНСИ – Т.МИТКОВА, Д.БИЕВА

ОСНОВИ НА ПРАВОТО - Г. СТЕФАНОВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – СВ.ПАВЛОВА

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО – СВ. ПАВЛОВА

СЧЕТОВОДСТВО - Сборник с Решени Задачи - Том 1

СЧЕТОВОДСТВО - Сборник с Решени Задачи - Том 2

СЧЕТОВОДСТВО - Сборник с Решени Задачи - Том 3

СЧЕТОВОДСТВО - Сборник с Решени Задачи - Том 4