Sbornik bankovo sche 165x245NEW

СБОРНИК ПО
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

Автор: Йордана Стамберова-Стоянова

Ново издание от 2018 г.. "СБОРНИК ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО" е предназначен за учениците от Професионалните Гимназии със Специалности „БАНКОВО ДЕЛО“ и „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“.

Разработен е според изискванията на "Закона за Счетоводството", "Закона за Кредитните институции", "Международните стандарти за финансово отчитане" и нормативните документи, които регламентират банковата дейност.

Съдържанието включва Решени и Нерешени ЗАДАЧИ по "БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО", както и обобщаващи ЗАДАЧИ, обхващащи отчетния процес в Търговските Банки.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 1722

В наличност!
GRRR

 СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


1. ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

   1.1. Счетоводно отчитане на основния капитал.

   1.2. Счетоводно отчитане на резервите.

   1.3. Счетоводно отчитане на финансов резултат.

   1.4. Обобщаващи задачи за отчитане на собствения капитал в банките.

2. ОТЧИТАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

   2.1. Счетоводно отчитане на приетите парични срочни депозити.

   2.2. Счетоводно отчитане на привлечените средства по разплащателните и други сметки.

   2.3. Счетоводно отчитане на получените заеми и други дългове.

   2.4. Обобщаващи задачи за отчитане на привлечения капитал в банките.

3. ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ В БНБ.

   3.1. Отчитане на емисионните операции в БНБ.

   3.2. Отчитане движението на банкноти и монети между банките.

   3.3. Обобщаващи задачи за отчитане на емисионните операции в БНБ.

4. ОТЧИТАНЕ НА КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ.

   4.1. Счетоводно отчитане на левовите касови операции.

   4.2. Счетоводно отчитане на валутните касови операции.

   4.3. Обобщаващи задачи за отчитане на касовите операции в банките.

5. ОТЧИТАНЕ НА АКТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ НА БАНКИТЕ.

   5.1. Счетоводно отчитане на дългосрочните и краткосрочните финансови инвестиции.

6. ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИТЕ ЗАЕМИ.

   6.1. Счетоводно отчитане на предоставените дългосрочни кредити.

   6.2. Счетоводно отчитане на предоставените краткосрочни кредити.

   6.3. Обобщаващи задачи за отчитане на предоставените кредити в банките.

7. ОТЧИТАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В СТРАНАТА.

   7.1. Отчитане на разплащанията между банките.

   7.2. Счетоводно отчитане на разплащания чрез директен трансфер или кредитен превод /вирментна форма/.

   7.3. Счетоводно отчитане на разплащания чрез акредитивната форма.

   7.4. Счетоводно отчитане на разплащания чрез незабавно инкасо /директен дебит/.

   7.5. Счетоводно отчитане на разплащания чрез чекове.

   7.6. Счетоводно отчитане на разплащания с електронни платежни инструменти.

   7.7. Обобщаващи задачи за отчитане на разплащателните операции в страната.

8. ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА С ЧУЖБИНА.

   8.1. Счетоводно отчитане на разплащанията чрез директен трансфер или кредитен превод /вирментна форма/.

   8.2. Счетоводно отчитане на разплащанията чрез незабавно инкасо /директен дебит/.

   8.3. Счетоводно отчитане на разплащанията чрез акредитивната форма на плащане.

   8.4. Обобщаващи задачи за отчитане на разплащателните операции с чужбина.

9. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БАНКИТЕ.

   9.1. Счетоводно отчитане на финансовите разходи в банките.

   9.2. Счетоводно отчитане на операционните разходи в банките.

   9.3. Счетоводно отчитане на разходите за бъдещи периоди и извънредните разходи в банките.

   9.4. Обобщаващи задачи за отчитане на разходите в банките.

10. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В БАНКИТЕ.

   10.1. Отчитане на финансовите приходи в банките.

   10.2. Отчитане на приходите от продажби и други приходи в банките.

   10.3. Обобщаващи задачи за отчитане на приходите в банките.

11. МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БАНКИТЕ.

   11.1. Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в банките.

   11.2. Счетоводно отчитане на материалите в банките.

   11.3. Обобщаващи задачи за отчитане на материалните и нематериалните активи в банките.

12. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ В БАНКИТЕ.

   12.1. Отчитане на резултатите от дейността на банката.

13.ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ.