delova korespondencia
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

СЪСТАВЯНЕ, ОФОРМЯНЕ И КОМПЮТЪРНА
ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ ПО 
БДС И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛАТИНСКИ

Автор: Николина Георгиева

Изданието "ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ" е преработено и актуализирано и е с претенции за най-доброто по тази дисциплина на пазара. Предназначено е за учениците от Професионалните Икономически Гимназии, СОУ и за всички, които изучават дисциплините:

• ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
• ОФИС-МЕНИДЖЪР
• ОФИС-СЕКРЕТАР
• СЪТРУДНИК В МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
• СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
• СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
• СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Разделите „КОРЕСПОСПОНДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" и „ТЕКСТООБРАБОТКА" разглеждат кореспондентската практика през възможностите на Word 2010.
Всички образци на документи са разработени според съответния Стандарт. Съдържанието включва: Съставяне, Оформяне и Компютърна обработка на документи по БДС и международни стандарти.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 18.00 лв.ISBN: 954 598 089 3

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

Делова кореспонденция - стил и култура в бизнеса

Раздел 1. Стопанска кореспонденция

1. Стопански писма
2. Искане
3. Оферта
4. Рекламация
5. Стопански документи:
6. Договор
7. Анекс
8. Бизнесформуляри
9. Телеграми
10. Телекс
11. Факс
12. E-mail

Раздел 2. Вътрешно фирмена кореспонденция

13. Правилник
14. Вътрешна характеристика
15. Докладна
16. Протоколи

Раздел 3. Лични и авторски документи

17. Молба
18. Препоръка
19. Възражение
20. Бизнес писма

Раздел 4. Авторски трудове

21. Дипломна и курсова работа
22. Есе
23. Рецензия

Раздел 5. Кореспонденция на английски език

24. Business Letters
25. Cover Leter
26. Curriculum vitae
27. Recommendation

Раздел 6. Текстообработка на делова кореспонденция

28. Настройки в Word

Раздел 7. Кореспондентски технологии в Word

29. Шаблони на Word ( Template, Wizard )
30. Insert/Table Word
31. Insert/Index Tables
32. Auto Correct
33. Header and Footer
34. Endnote
35. Format/Drop Cap
36. Find/Replace. Word Art/Drawing

Литература