marketingireklama2.jpg
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ЧАСТ ВТОРА

ПРИЛОЖЕН МАРКЕТИНГ

 Автори:
Мита Георгиева, Вера Петканчин и Николай Щерев

Изданието "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" - Част втора е продължение на "МАРКЕТИНГ" - Част първа. Предназначено е за всички Професии и Специалности в Професионалните Гимназии по Икономика, СОУ и училищата, работещи по програмите на "Junior Achievement".

Изданието разглежда фундаментално основните маркетингови похвати, като за първи път се прави опит да се решат основни практически маркетингови задачи с инструментариума на "Маркетинга", "Статистиката" и "Бизнесетиката". Комбинацията от трите дисциплини, преплетени в общите ситуационни ЗАДАЧИ ще изгради в учениците необходимите познания за младия икономист.

Учебният материал включва два големи раздела: "СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГА" и "МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС ЕТИКА".


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


  Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 134 0

В наличност!
GRRRРАЗДЕЛ 1 – МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС ЕТИКА


1. МАРКЕТИНГОВА ПРАКТИКА

2. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

3. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА

5. СЪСТАВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

6. МАРКЕТИНГОВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ


РАЗДЕЛ 2 – СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГА


7. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

8. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СТАТИСТИКАТА

9. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В МАРКЕТИНГА

10. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

11. ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

12. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СРЕДНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

13. ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО РАЗСЕЙВАНЕ

14. ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ