ikonomika2

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА


ПРОФЕСИЯ "ФИНАНСИСТ,
ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"

Автори:
Даниела Манчева, Светозара Симеонова,
Здравка Киричева, Валя Минчева

Изданието "ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА" е съобразено с изискванията за практически познания по "ФИНАНСИ" и "БАНКОВО ДЕЛО" за учениците от Професионалните Гимназии по Икономика. Сборникът съдържа изключително интересни Задания, които ще помогнат за попълване на данъчни декларации, банкови и финансови документи, както и всичко свързано с митническата дейност.

Изданието е предназначено за подготовка на учениците за Държавни Изпити по "ИКОНОМИКА", за придобиване на "Втора степен на професионална квалификация" по различните специалности.

Сборникът съдържа примерни и решени Изпитни Задания, както и разработени Бизнес Проекти.

 

Цена: 12.00 лв.


  ISBN: 978 954 598 118 0

  В наличност!
GRRR

Примерни задания за ДИ за професия "Финансист"

Примерни задания за ДИ за професия "Данъчен и митнически посредник"