zasosigq
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И
ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

 Автори: Колектив

Изданието "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО" е съставено според основните счетоводни изисквания на Закона за Счетоводството и Счетоводните Стандарти, които стоят пред Застрахователните Дружества и техните поделения при организация на счетоводната им дейност.

Изданието допринася за усвояване на професионални знания и умения по осчетоводяване на операции в Застрахователната и Осигурителна сфера.

Всички често срещани счетоводни операции са илюстрирани със ЗАДАЧИ.

Предназначено е за всички, които изучават дисциплината "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО".


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 14.00 лв.ISBN: 978 954 598 131 9

В наличност!
GRRR

 
 
РАЗДЕЛ 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

1. ЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
2. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
3. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
4. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
5. РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
6. РАЗЧЕТИ ПО СЪЗАСТРАХОВАНЕ
7. РАЗЧЕТИ С ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ И СЕДАНТИ
8. ОБЩИ РАЗЧЕТИ
9. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

РАЗДЕЛ 2. ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

10. ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ
11. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В СИСТЕМАТА НА НОИ
12. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
13. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
14. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА
15. ОТЧИТАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
16. ОТЧИТАНЕ НАМАЛЕНИЕТО НА НЕТНИТЕ АКТИВИ ОТ ДРУГИ СЪБИТИЯ
17. ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО СЧЕТОВОДСТВО
18. ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ДЪРЖАВНО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
19. ОТЧИТАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОПАНСКИ ПРОЦЕСИ В ПЕНСИОННИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ
20. ОТЧИТАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ В НЗОК
21. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ДЪРЖАВНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
22. ОБОБЩАВАЩА ЗАДАЧА