https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2016/obssas43.png

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

 АВТОР: МИТА ГЕОРГИЕВА

Издание от 2016 г.. "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА" е подходящ за всички икономически Професии и Специалности от Професионалните Гимназии, изучаващи предмета „ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА".

Изданието осигурява знания и умения за основните принципи при планиране, организация и провеждане на статистически, съвкупностни изследвания във връзка с цялостното информационно осигуряване в Икономиката.

Учебният материал е съобразен с основните познавателни и практико - приложни функции на статистическите изследвания и съответстващите на тях подходи и методи на анализ.

Съдържанието включва:

• ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЗАДАЧИ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
• СТАТИСТИЧЕСКИ, СЪВКУПНОСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
• СТАТИСТИЧЕСКО ОПИСАТЕЛНО (СИТУАЦИОННО) ИЗСЛЕДВАНЕ
• ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕ
• СТАТИСТИЧЕСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИРАСТИ И РАЗЛИЧИЯ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОТЕЗИ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ
• СТАТИСТИЧЕСКО ПРОГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Съдържанието на изданието може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 128 9

В наличност!
GRRR


СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!


1. Предмет, обект и задачи на обща теория на статистиката;
 

2. Статистически ( съвкупностно ) изследване;
 

3. Статистическо описателно ( ситуационно ) изследване;

4. Извадково статистическо изследване;
 

5. Статистическо изследване на развитие;
 

6. Статистическо изследване на хипотези;
 

7. Статистическо изследване на зависимости;
 

8. Статистическо прогностично изследване.