Ikonomika i upravlenie na predpr

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА


ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
"ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

Автори: Димитър Дончев и Милена Първанова

Ново издание от 2022 г.. Изданието "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА" е съставено съгласно Учебната Програма - заповед № РД 09 ­2517/29.09.2021 г.. Учебният материал е конструиран в два раздела :

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

    Материалът по Мениджмънт е съобразен:

  • с промените и с новите насоки на развитие на индустрията,
    с водене на ефективна фирмена политика
  • с ролята на субекта на управление, който със своя лидерки опит изменя естествения ход на събитията

РАЗДЕЛ II. ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

  • Този материал е свързан с най-големите предизвикателства. Тук ще може учениците да се запознаят с Индустрия и да научат за ролята на траспорта (и най-вече на водния), за живота ни, както за съвременото роботизирано селско стопанство, където ролята на работниците в животовъдството ще се заместят с изкуствен интелект.
  • Към всяка ТЕМА са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, а към темите, които са част от НИП са рзработени УПРАЖ­НЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ.

    Предизвикателството в това издание са достиженията пред индустриалното предприятие на 21 век.
Цена: 17.00 лв. demoprosveta


ISBN: 978 954 598 1807

В наличност!
Учебникът е в наличност!