Ikonomika i upravlenie na predpr

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори: Димитър Дончев и Милена Първанова

Ново издание от 2022 г.. Съставен е по утвърдена учебна програма  РД 09 ­2517/29.09.2021 г..

Предизвикателството в този учебник са достиженията пред индустриалното предприятие на 21 век.

Учебикът е коструиран в два раздела :

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

    Матетиалът по мениджмът е съобразен:

  • с промените и с новите насоки на развитие на индустрията, с водене на ефективна фирмена политика
  • с ролята на субекта на управление, който със своя лидерки опит изменя естествения ход на събитията

 

РАЗДЕЛ II. ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

  • Този материал е свързан с най големите предизвикателства. Тук ще може учениците да се запознаят с Индустрия и да научат за ролята на траспорта (и най-вече на водния), за живота ни, както за съвременото роботизирано селско стопанство, където ролята на работниците в животовъдството ще се заместят с изкуствен интелект.
  • Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, а към темите които са част от НИП са рзработени УПРАЖ­НЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ.

Цена: 15.00 лв.

 demoprosveta