Препоръки

ОТ: МАРИЯ ДАСКАЛОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛ В НАЦИОНАЛНАТА
ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ,
ГР. СОФИЯ

ДО:
ИЗДАТЕЛСТВО “МАРТИЛЕН”

Относно:
Сътрудничество с издателство “Мартилен”

Повече от 20 заглавия и приложения, предназначени за учениците на Националната търговско - банкова гимназия, гр.София са издания на  издателство “Мартилен”. През годините на съвместната ни работа, която продължава и досега, издателството ни указва помощ и консултации при разпространение на литературата. Учебниците на “Мартилен” са изключително достъпни за нашите ученици, както като съдържание, така и като цена. През цялото това време, което е повече от десетилетие, “Мартилен” се наложи като един изключителен бизнеспартньор, който се отличава с висока коректност, етика и платежоспособност. 


С уважение,
Мария Даскалова
    ______________________________________________


ОТ: ВАНЯ ДИМИТРОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО СТАТИСТИКА
В ТЛПИ ”АТ. БУРОВ”
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ДО:
ИЗДАТЕЛСТВО "МАРТИЛЕН"

Относно:
Отзиви за учебника по Обща теория на статистиката

Пиша ви, за да изкажа благодарностите си за учебника, който е вече на разположение на учениците, изучаващи тази материя. Той е голямо улеснение за тях, а и за мен като техен преподавател. Написан е достъпно и разбираемо, най - важните елементи на всеки урок са извадени в края и това концентрира вниманието на четящия. Надявам се, че скромното ми мнение ще помогне на издателството ви за стила и качеството на учебниците, с които и в бъдеще ще ни радвате.


С уважение,
Ваня Димитрова
Препоръки