organizaciq tehnika turgovski plashtaniq
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА
ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ

Автори: Радко Радков и Даниела Манчева

Изданието "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ" съдържа основни понятия и процеси, свързани с особеностите, начините и формите на плащане при вътрешната и международната търговия.

Разгледани са посредничеството и ролята на Банките при извършване на плащанията, особеностите и технологията на Банковите операции.


Към всяка Тема са включени УПРАЖНЕНИЯ с примерно попълнени Банкови документи, които съпътстват операциите.


Всички Упражнения са интерактивни, като включват ЗАДАЧИ за опознаване на всички банкови дейности и завършват с ТЕСТ за оценка според последните
Държавни образователни изисквания.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 16.00 лв.ISBN: 978-954-598-139-5

В наличност!
GRRR1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ

   1.1. Характеристика на плащането
   1.2. Средства на плащане
   1.3. Количествена дефиниция на парите
   1.4. Роля на кредита в организацията на търговските плащания
   1.5. Лихвата като цена на кредита

2. БАНКИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ

   2.1. Характеристика на банковата система
   2.2. Централна банка
   2.3. Търговски банки в България
   2.4. Банкови услуги. Банкови пакети
   2.5. Небанкови институции и банкови обединения

3. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ – ОСНОВА НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

   3.1. Обща характеристика на банковата сметка
   3.2. Откриване, водене и закриване на банкови сметки
   3.3. Банкова касета. Банкова референция

4. ВЪТРЕШНИ ПЛАЩАНИЯ. ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

   4.1. Платежно посредничество
   4.2. Форми на плащане. Технологични характеристики
   4.3. Плащане с електронни платежни инструменти (ЕПИ)
   4.4. Плащане с акредитив
   4.5. Плащане с чек

5. БАНКИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ

   5.1. Търговски кредит
   5.2. Търговската полица – средство за плащане и гарантиране на плащания

6. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ. БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

   6.1. Характеристика на международните плащания и платежни документи
   6.2. Акредитивна форма на плащане при международните сделки
   6.3. Валутно инкасо като форма на плащане при международните сделки
   6.4. Други начини и форми на международните плащания

7. РИСКОВЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

   7.1. Рискове при международните търговски сделки
   7.2. Валута. Валутен курс. Валутни сделки

8. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

   8.1. Същност на банковите гаранции
   8.2. Издаване на банкова гаранция
   8.3. Видове банкови гаранции

9. БАНКОВ КРЕДИТ

   9.1. Същност на банковото кредитиране
   9.2. Класификация на банковите кредити
   9.3. Форми на банкови кредити
   9.4. Технология на кредитирането (организация на кредитния процес)

10. АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ

   10.1. Банков лизинг
   10.2. Факторинг
   10.3. Форфетинг