https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2016/obssas43.png

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

 АВТОР: МИТА ГЕОРГИЕВА

Издание от 2016 г.. "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА" е подходящ за всички икономически Професии и Специалности от Професионалните Гимназии, изучаващи предмета „ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА".

Изданието осигурява знания и умения за основните принципи при планиране, организация и провеждане на статистически, съвкупностни изследвания във връзка с цялостното информационно осигуряване в Икономиката.

Учебният материал е съобразен с основните познавателни и практико - приложни функции на статистическите изследвания и съответстващите на тях подходи и методи на анализ.

Съдържанието на изданието включва:

• ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЗАДАЧИ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
• СТАТИСТИЧЕСКИ, СЪВКУПНОСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
• СТАТИСТИЧЕСКО ОПИСАТЕЛНО (СИТУАЦИОННО) ИЗСЛЕДВАНЕ
• ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕ
• СТАТИСТИЧЕСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИРАСТИ И РАЗЛИЧИЯ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОТЕЗИ
• СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ
• СТАТИСТИЧЕСКО ПРОГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


Цена: 14.00 лв.ISBN: 978 954 598 128 9

В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!


1. ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЗАДАЧИ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА;

2. СТАТИСТИЧЕСКИ ( СЪВКУПНОСТНО ) ИЗСЛЕДВАНЕ;

3. СТАТИСТИЧЕСКО ОПИСАТЕЛНО ( СИТУАЦИОННО ) ИЗСЛЕДВАНЕ;

4. ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ;

5. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕ;

6. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОТЕЗИ;

7. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ;

8. СТАТИСТИЧЕСКО ПРОГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ.