СТОКОЗНАНИЕ

СТОКОЗНАНИЕ

АВТОР: АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА

Издание от 2016 г.. Изданието "СТОКОЗНАНИЕ" е съставено по Учебната Програма - заповед № РД09-3063/24.10.2018 г. на Министерство на Образованието и Науката.
Учебният материал е предназначен за всички, които изучават дисциплината "СТОКОЗНАНИЕ".

За упражнение на този Учебен предмет се използва "ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ".

Съдържанието на "СТОКОЗНАНИЕ" включва:

• ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО:
• Предмет и метод на стокознанието
• Класификация, асортимент и кодиране

• ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ:
• Химичен състав на хранително-вкусовите стоки
• Зърнени храни
• Захарни изделия

• ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ:
• Метали и изделия от метал
• Битови електротехнически стоки
• Мебели и други

 

Цена: 15.00 лв.ISBN: 978-954-598-164-7

 
В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО

1.1. Предмет и метод на стокознанието..

1.2. Класификация, асортимент и кодиране

1.3. Стандартизация на стоките.

1.4. Сертификация на стоките

1.5. Качество и окачествяване на стоките

1.6. Опаковка, маркировка и транспортиране на стоките

1.7. Съхраняване на стоките. Промени на стоките при съхранение. Методи за съхраняване на стоките

2. ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

2.1. Химичен състав на хранително-вкусовите стоки

2.2. Зърнени храни

2.3. Продукти от преработката на зърнени храни

2.4. Нишестено-захарни продукти

2.5. Захарни изделия

2.6. Плодове и зеленчуци.

2.7. Вкусови стоки

2.8. Алкалоидни продукти – чай, кафе, какао.

2.9. Мляко и млечни продукти.

2.10. Месо и месни продукти

2.11. Месо от домашни птици

2.12. Яйца

2.13. Риба и рибни продукти

2.14. Хранителни мазнини

3. ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

3.1. Метали и изделия от мета

3.2. Битови електротехнически стоки

3.3. Керамични стоки

3.4. Стъкло и изделия от стъкло

3.5. Мебели

3.6. Текстилни стоки

3.7. Пластмаси и пластмасови стоки

3.8. Каучук и каучукови стоки

3.9. Кожи, кожени и кожухарски стоки

3.10. Парфюмерийни и козметични сток
и

3.11. Средства за измиване и изпиране


3.12. Бижутерийни стоки

3.13. Музикални стоки

3.14. Галантерийни стоки

3.15. Детски играчки

Приложения