ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"

Автори: Десислава Матеева и Филип Кръстев

 
Ново издание от 2023 г.. Учебникът по "Електронна Търговия" е съставен по утвърдена Учебна програма РД 09-4190/08.09.2022 г..
Материалът на конструиран в два раздела:

Раздел 1: ТЕОРИЯ
Материалът включва всички основни понятия, свързани с процеса на Електронната търговия, в това число:
• Оптимизация на сайт за търсещи машини.

• Технологии в електронната търговия, свързани с изкуствения интелект.

Раздел 2: ПРАКТИКА
• Тук учениците ще получат знания: за най-големите предизвикателства, свързани със същността на електронния бизнес; за основните платежни документи, използвани в електронната търговия; за основните инструменти за интернет маркетинг; за заплахите в електронния бизнес; за основните начини за популяризиране на интернет сайт.
• Към всяка тема има разработени въпроси за проверка на знанията, тестове или практически задачи.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


   Цена: 15.00 лв.

 


  В наличност!
Учебникът е в наличност!