ЗА ПОДГОТОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕМИТЕ И ТЕСТОВЕТЕ ОТ УЧЕБНИЦИТЕ НА МАРТИЛЕН:


ИКОНОМИКА (Обща икономическа теория ) – Ц.ЛАЛЕВА

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ – Л.ПЕТРОВ

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ч II Маркетиг) - Д,ДОЧЕВ, Н.ЩЕРЕВ

БАКОВО ДЕЛО - Д. МАЧЕВА

ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕИЯ С БАНКИТЕ – Д. МАНЧЕВА

ФИНАНСИ – Т. МИТКОВА, Д. БИЕВА

МЕНИДЖМЪНТ - Д. ДОНЧЕВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – СВ.ПАВЛОВА