Благодарим Ви, че ни избрахте!

Уважаеми преподаватели, ученици и колеги, Вие се намирате в официалния интерактивен интернет сайт на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - www.martilen.bg, където можете да разгледате нашия КАТАЛОГ за учебната 2022 / 2023г., както и нашите Електронни издания в секция Е-издания.
Тук ще откриете около 50 заглавия и приложения, които покриват задължителните учебни програми и планове, както и заглавия съобразени с програмите на "Junior Achievement" в областта на:
Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга И РЕКЛАМАТА, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА и други.
МАРТИЛЕН предлага безплатни онлайн тестове, които можете да намерите в меню "Нови издания"!
Всички издания на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да намерите и в другия официален интернет сайт - www.martilen.com.

Katalog 2022 2023

КАТАЛОГ 2022 / 2023г.- ВИЖ ПОВЕЧЕ

  

https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png     https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/ikonomicheskainformatika_new.jpg     Ikonomika organiz targovia 2020     https://www.martilen.com/images/stories/Kat2016/ikonomika17.png

    https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png     Ikonomika predpriatieto 2020     https://martilen.bg/images/uchebnici2016/osnschet1.png    ОСНОВИ НА ПРАВОТО     

    Budjetno Schetovodstvo WEB     https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png     https://martilen.bg/images/uchebnici2016/4.jpg