Благодарим Ви, че ни избрахте!

Уважаеми преподаватели, ученици и колеги, Вие се намирате в официалния интерактивен интернет сайт на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - www.martilen.bg, където можете да разгледате нашия КАТАЛОГ за учебната 2024 / 2025 г., както и нашите Електронни издания в секция Е-издания.
Тук ще откриете около 50 заглавия и приложения, които покриват задължителните учебни програми и учебни планове, в областта на: Икономиката, Счетоводството, Правото, Маркетинга И РЕКЛАМАТА, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА и други.
"МАРТИЛЕН" предлага безплатни онлайн тестове, които можете да намерите в меню "Издания"!
Всички издания на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да намерите и в другия официален интернет сайт - www.martilen.com

ЗАЯВКА - ВИЖ ПОВЕЧЕ!

KatalogКАТАЛОГ 2024 / 2025г.- ВИЖ ПОВЕЧЕhttps://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png     Ikonomika predpriatieto 2020     Ikonomika organiz targovia 2020     https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png


ИКОНОМИКА     https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png     https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/ikonomicheskainformatika_new.jpg     https://martilen.bg/images/uchebnici2016/4.jpg


 ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ    МАРКЕТИНГ     https://martilen.bg/images/uchebnici2016/osnschet1.png     ТЪРГОВСКО ПРАВО